• Polska czerwona księga roślin : paprotniki i rośli

  Autor
  Róża. Kaźmierczakowa
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Instytut Ochrony Przyrody. Pol
  Miejsce i rok wydania
  Kraków 1993
 • Atlas grzybów jadalnych i trujących

  Autor
  Henryk Orłoś
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Państwowe Wydawnictwo Rolnicze
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1963
 • Krajowe rośliny trujące

  Autor
  Stefan Bagiński
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Państw. Wydaw. Naukowe
  Miejsce i rok wydania
  Łódź 1963
 • Roślina

  Autor
  Pierre Chouard
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Państwowe Wydawnictwo Naukowe
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1966
 • Rośliny ozdobne w mieszkaniu i na balkonie

  Autor
  Izabella. Kiljańska
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Państwowe Wydawnictwo Rolnicze
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1967
 • Krzewy ozdobne

  Autor
  Jaroslav. Hofman
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Wydawnictwa Rolnicze i Leśne
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1971
 • Szata roślinna Polski

  2
  Autor
  Władysław Szafer
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Państ. Wydaw. Naukowe
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1972
 • Ogród przy domu

  Autor
  Julian. Grzegory
  Sygnatura
  Inne
  Wydawca
  Państwowe Wydawnictwo Rolnicze
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1973
 • Przewodnik do oznaczania roślin

  Autor
  Józef Rostafiński
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Państwowe Wydawnictwo Rolnicze
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1973
 • Rośliny w służbie człowieka

  Autor
  Edward Hyams
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Państwowe Wydaw. Naukowe
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1974
 • Rośliny i środowisko : podręcznik autekologii rośl

  Autor
  Rexford Daubenmire
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Państwowe Wydawnictwo Naukowe
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1973
 • Wielki atlas roślin

  Autor
  František Novák
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Państwowe Wydawnictwo Rolnicze
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1975
 • Dendrologia

  Autor
  Włodzimierz Seneta
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Państwowe Wydaw. Naukowe
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1978
 • Botanika

  Autor
  Aniela Kozłowska
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogi
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1978
 • Mały atlas grzybów

  Autor
  Albert Pilát
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Państwowe Wydaw. Rolnicze i Le
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1978
 • Botanika

  Autor
  Aniela Kozłowska
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogi
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1978
 • Przewodnik do oznaczania roślin

  Autor
  Józef Rostafiński
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1979
 • Kwiaty od A do Z

  Autor
  Krystyna Oszkinis
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Państw. Wydaw. Naukowe
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1979
 • Przewodnik grzyboznawczy

  Autor
  Maria Lisiewska
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1980 dr. u
 • Ekofizjologia roślin

  Autor
  Karlheinz. Kreeb
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Państ. Wydaw. Naukowe
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1979
 • Kwiaty letnie : barwny altas najpiękniejszych kwia

  Autor
  Jindřich. Krejča
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1979
 • Drzewa i krzewy dla terenów zieleni

  Autor
  Władysław Bugała
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1979
 • Biochemia roślin

  Autor
  Jerzy Kączkowski
  Sygnatura
  Beletrystyka
  Wydawca
  Państ. Wydaw. Naukowe
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1980
 • Zarys zielarstwa : problemy współczesne

  Autor
  Irena Turowska
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Państ. Zakład Wydawnictw Lekar
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1980
 • Grzyby i las

  Autor
  Andrzej Grzywacz
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1981
 • Palmy

  Autor
  Maria Witkowska
  Sygnatura
  Inne
  Wydawca
  Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1982
 • Rośliny skalne

  Autor
  Jindřich. Krejča
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1982
 • Flora letnia : przewodnik do oznaczania dziko rosn

  Autor
  Jakub Mowszowicz
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogi
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1984
 • 500 zagadek botanicznych

  Autor
  Irena Siedlecka
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Wiedza Powszechna
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1985
 • Botanika : podręcznik dla techników rolniczych

  Autor
  Stanisław Tołpa
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1985
 • Świat roślin : praca zbiorowa

  2
  Autor
  Józef Prończuk
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Państ. Wydaw. Naukowe
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1986
 • Roślinność kuli ziemskiej

  Autor
  Zbigniew Podbielkowski
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogi
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1987
 • Kwiaty w domu i przed domem

  Autor
  Dorota. Metera
  Sygnatura
  Inne
  Wydawca
  Wydaw. Spółdzielcze
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1988
 • Botanika duszy

  Autor
  Elizabeth Gilbert
  Sygnatura
  Beletrystyka
  Wydawca
  Dom Wydawniczy Rebis
  Miejsce i rok wydania
  Poznań cop. 2014
 • Przewodnik grzyboznawczy

  Autor
  Maria Lisiewska
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 1980 dr. u
 • Sekretne życie drzew

  Autor
  Peter Wohlleben
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Wydawnictwo Otwarte
  Miejsce i rok wydania
  Kraków 2016
 • O ziołach i zwierzętach

  Autor
  Simona Kossak
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Marginesy
  Miejsce i rok wydania
  Warszawa 2017
 • Roślinny patrol : sadź, pielęgnuj i patrz, jak roś

  Autor
  Ewa. Wojtowicz
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Wydawnictwo Otwarte
  Miejsce i rok wydania
  Kraków 2018
 • Dotknij, poczuj, zobacz : fenomen relacji człowiek

  Autor
  Peter Wohlleben
  Sygnatura
  Naukowe i popularnonaukowe
  Wydawca
  Wydawnictwo Otwarte
  Miejsce i rok wydania
  Kraków 2017